Polityka prywatności

Informacja dotycząca ochrony prywatności

Poszanowanie ochrony danych osobowych stanowi wartość etyczną Grupy RENAULT zgodnie z Polityką Grupy [https://group.renault.com/nos-engagements/le-groupe-renault-et-vos-donnees-personnelles/].Renault podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Groupe Renault jest przekonana, że ochrona danych osobowych jest niezbędna do budowania relacji opartych na zaufaniu z klientami. W związku z tym zamierza zapewnić jak największą przejrzystość w zakresie przetwarzania danych osobowych dostarczanych jej przez klientów lub gromadzonych poprzez różne kontakty, które mogą mieć z nią klienci.

Celem niniejszej informacji o ochronie prywatności jest dostarczenie szczegółowych informacji na temat warunków przetwarzania danych osobowych przez Grupę Renault, a także praw użytkownika.

SPIS TREŚCI

W niniejszych zasadach znajdziesz następujące informacje:

1- KTO PRZETWARZA TWOJE DANEOSOBOWE

2- JAKIE DANE OSOBOWEPRZETWARZAMY?

3- DO JAKICH CELÓW SĄ UŻYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?

4- UDOSTĘPNIANIE DANYCHOSOBOWYCH?

5- PRAWA OSOBY KTÓREJ DANEDOTYCZĄ

6- W JAKI SPOSÓB TWOJE DANEOSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE?

7- ZMIANA INFORMACJI

 

 1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE

  Grupa Renault to międzynarodowa grupa:
  - posiadająca marki Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors oraz Lada,
  - w skład Grupy wchodzą różne podmioty prawne we Francji i za granicą, odpowiadające w szczególności za produkcję i dystrybucję pojazdów i części oraz sprzedaż usług powiązanych, jak usługi sieciowe, serwis i konserwacja, gwarancje i finansowanie,
  - której podmiot dominujący, czyli Renault SAS, posiada siedzibę we Francji pod adresem 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt.


Grupa Renault prowadzi sprzedaż pojazdów swoich marek oraz powiązanych produktów i usług za pośrednictwem sieci autoryzowanych dystrybutorów.


Spółki Grupy Renault oraz jej sieć dystrybutorów mogą pozyskiwać i przetwarzać dotyczące Ciebie dane osobowe. Zakres ich odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych różni się w zależności od danej spółki Grupy lub sieci dystrybucji, której przekazujesz swoje dane osobowe, a także od roli, jaką pełnią w zakresie świadczenia różnych usług lub sprzedaży produktów. Dla potrzeb niniejszego dokumentu słowa „my” i „Renault” oznaczają Renault SAS, Renault Polska oraz Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o.


Zasadniczo współadministratorami danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych są następujące podmioty:
Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 156. Adres do kontaktów w sprawie danych osobowych: dane.osobowe@renault.warszawa.pl


Renault Polska Sp. z o.o. ma siedzibę pod adresem 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 13. Z wyznaczonym przez spółkę inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: renault.iod@renault.com.pl.

 

Oraz sieć autoryzowanych partnerów, których wykaz i dane kontaktowe dostępnesą pod adresem: www.renault.pl

W określonych przypadkach Twoje dane osobowe mogą również przetwarzać Renault SAS jako niezależny administrator. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Renault SAS sa następujące: Renault SAS, Direction juridique – Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt.

 

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

  "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika bezpośrednio (np. imię i nazwisko) lub pośrednio (np. przy użyciu unikalnego numeru klienta).

  Zobowiązujemy się do gromadzenia danych osobowych niezbędnych do realizacji każdego z celów, dla których są przetwarzane.

  Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od naszej relacji biznesowej mogą zawierać informacje:
  • tożsamość i dane kontaktowe (nazwisko, imię, adres pocztowy, adres e-mail, telefon itp.),
  • Dane dotyczące płatności i transakcji (rodzaj płatności, przyznany rabat itp.),
  • Dane dotyczące naszych relacji handlowych, w szczególności naszych interakcji i umów (historia zamówień, operacje posprzedażne, umowy serwisowe, gry, interakcja z naszym call center itp.),
  • Dane identyfikacyjne pojazdu (marka, model, rejestracja, numer VIN itp.),
  • Dane geolokalizacyjne (zgoda jest uzyskiwana, gdy jest to wymagane przez przepisy),
  • Dane związane z użytkowaniem pojazdu (przebieg, poziom paliwa, korzystanie z multimediów itp.) oraz, w stosownych przypadkach dane dotyczące akumulatora (poziom naładowania itp.),
  • Dla pojazdów podłączonych do narzędzi diagnostycznych dane umożliwiające sterowanie pojazdem i, w stosownych przypadkach, dane akumulatora (blokowanie/odblokowywanie, wstępne kondycjonowanie, programowanie ładowania akumulatora itp.), dotyczące trybu jazdy (korzystanie z elementów sterujących, przyspieszania, hamowania itp.) lub świadczenia połączonych usług lub rozwiązań pokładowych,
  • Dane potrzebne do przeprowadzenia działań lojalnościowych, marketingu bezpośredniego, badań rynku lub ankiet (np. preferencji pojazdu),
  • Dane dotyczące Twoich profili cyfrowych (kont internetowych),
  • Dane dotyczące korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, a także naszej komunikacji (liczba odwiedzin, odwiedzona strona, wiadomości otwarte itp.).

  Dane wymagane do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub zaspokojenie potrzeb wynikających z umowy lub obowiązku prawnego są wskazane w formularzach kontaktowych (w szczególności przez oznaczenie gwiazdką). W przypadku nie podania obowiązkowych danych, możemy nie być w stanie przetworzyć zapytania lub zapewnić odpowiedniej usługi. Pozostałe informacje mają na celu lepsze poznanie Twoich preferencji, w szczególności przez wysyłanie spersonalizowanych reklam. Informacje te są zatem fakultatywne.

  Zachęcamy do regularnego informowania nas na piśmie o wszelkich zmianach w Danych Osobowych.
  Oferowane przez nas produkty i usługi są przeznaczone przede wszystkim dla osób dorosłych. W związku z tym nie przetwarzamy danych osób nieletnich.

 

 1. DO JAKICH CELÓW SĄ UŻYWANE TWOJE DANE OSOBOWE

  Przekażemy Ci wyjaśnienia dotyczące kontekstu gromadzenia Twoich danych osobowych, celów, dla których je przetwarzamy oraz czasu, przez jaki je przechowujemy


3.1 Kontekst pozyskiwania danych

Gromadzimy dane osobowe w szczególności, gdy:
- Odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, która może korzystać z plików cookie lub innych,
- Kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza online, poczty elektronicznej, telefonu, czatu na żywo, wizyty u dealera lub w jakikolwiek inny sposób,
- Subskrybujesz jeden z naszych biuletynów/newletterów,
- Dokonujesz lub dokonałeś zakupu pojazdu lub usługi (konserwacja, naprawa, gwarancja, usługi powiązane),
- Używasz pojazdu podłączonego do usług monitorujących jazdę i stan pojazdu,
- Odpowiadasz na jedno z naszych badań lub ankietę satysfakcji,
- Tworzysz konto użytkownika, aby uzyskać dostęp do naszych usług z komputera lub smartfona,
- Użytkownik wchodzi z nami w interakcję w mediach społecznościowych, w tym za pośrednictwem przycisków "Lubię to", "Udostępnij" lub " Tweet" na stronach Renault, co może prowadzić do gromadzenia i wymiany danych osobowych między sieciami społecznościowymi a nami.
Możemy również uzyskać informacje o za pośrednictwem innych firm w naszej grupie lub partnerach, za Twoją zgodą lub gdy jest to wymagane przez przepisy.


3.2 Cele przetwarzania danych

W kontekście naszych relacji i zgodnie z kontekstem, w jakim gromadzone są dane osobowe, możemy wykorzystywać dane w następujących celach:

A - Zarządzaj naszymi początkowymi interakcjami
B - Zarządzanie naszymi relacjami handlowymi
C - Zarządzanie usługami świadczonymi przez podłączony pojazd i aplikacje pokładowe
D - Prowadzenie badań i analiz
E - Zarządzanie naszymi działaniami marketingowymi

A) Zarządzanie naszymi początkowymi interakcjami

 

Cele

Podstawa prawna

Śledzenie wizyty na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych oraz zarządzanie ich działaniem i bezpieczeństwem

Przetwarzanie to opiera się na zgodzie na pliki cookie przechowywane/odczytywane na Twoim urządzeniu (patrz nasza polityka plików cookie - https://www.renaultwarszawa.rrgwarszawa.pl/polityka_cookies.html, a także na przesłance naszego uzasadnionego interesu (w celu zapewnienia bezpiecznych witryn i aplikacji)

Wnioski o informacje, oferty/kosztorysy, jazdy testowe (i ewentualnie roszczenia w związku ze szkodami powstałymi podczas jazdy testowej) itp.

Przetwarzanie to jest uzasadnione stosunkiem przedumownym wynikającym z Twojego wniosku lub naszych zobowiązań prawnych (współpraca z organami w celu odzyskania grzywien)

Nawigacja i interakcja z naszym fanpage'em na Facebooku

Przetwarzanie to jest uzasadnione stosunkiem umownym, który masz jako użytkownik Facebooka. W tym kontekście Renault Retail Group Warszawa i Facebook są współadministaratorami danych.

 

Zwracamy uwagę na fakt, że Facebook prowadzi aktywność i statystyki raportowania w formie zanonimizowanej z wizyt na "fan page" w celu zarządzania promocją działalności Renault, a także może wykorzystać je do poprawy systemu reklamowego Facebook. Więcej informacji o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe, można znaleźć w swojej polityce prywatności pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

 

B) Zarządzanie naszymi relacjami handlowymi

 

Cele

Podstawa prawna

Zarządzanie zamówieniem pojazdu (w tym śledzenie zamówienia od produkcji do dostawy), rejestracja, zamówienia dokumentów związanych z pojazdem, umowy (konserwacja, przedłużona gwarancja, usługi połączone), naprawy, gwarancja (w tym prośby o wsparcie), pomoc drogowa itp.

Przetwarzanie to jest uzasadnione wypełnieniem umowy zawartej z nami.

Zarządzanie kontami użytkowników i środkami uwierzytelniania

Przetwarzanie to jest uzasadnione wypełnieniem umowy zawartej z nami.

Zarządzanie Twoim udziałem w mediach społecznościach

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Obsługa reklamacji

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (uniknięcie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej)

Odpowiadanie na ewentualne prośby o skorzystanie z praw dostępu do danych osobowych (patrz sekcja "Twoje prawa")

Przetwarzanie to opiera się na naszych obowiązkach ustawowych może wiązać się z weryfikacją Twojej tożsamości

Zarządzanie ankietami satysfakcji, zarządzanie i reagowanie na Twoje opinie, w celu poprawy satysfakcji klientów oraz naszych produktów i usług,

Przetwarzanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach (w celu ulepszania naszych produktów i usług)

Zarządzanie naszą skonsolidowaną bazą danych potencjalnych klientów

Przetwarzanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach (aby mieć aktualny i skonsolidowany przegląd danych)

Zarządzanie relacjami z pojazdu, w szczególności różnymi czynnościami wykonywanymi na twoim pojeździe,

Przetwarzanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach (zgodnie z jakością naszych produktów)

Wycofanie pojazdu z powodu problemu z jakością

Przetwarzanie to opiera się na naszych zobowiązaniach prawnych (przepisy dotyczące wadliwych produktów) oraz na naszych uzasadnionych interesach (w celu zapewnienia jakości naszych produktów)

 

Kontaktując się z nami poprzez call center, naszym celem jest udzielenie jak najlepszej odpowiedzi na twoje pytania. W celu poprawienia jakości naszych usług oraz szkolenia i oceniania naszych pracowników, rozmowy mogą być rejestrowane. Jeśli nie chcesz być nagrywany podczas rozmów telefonicznych zachęcamy do innej formy kontaktu.

 

C) Zarządzanie usługami świadczonymi przez podłączony pojazd i aplikacje pokładowe

 

Cele

Podstawa prawna

Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze (np. połączenie alarmowe, ostrzeżenie o ryzyku kolizji, wykrywanie zjazdu z pasa ruchu, ogranicznik prędkości i automatyczne hamowanie awaryjne)

Przetwarzanie to jest uzasadnione wypełnieniem umowy zawartej z nami lub naszych zobowiązań prawnych.

Zapewnianie aplikacji biznesowych i zarządzanie nimi (ukierunkowane reklamy, pomoc w podziale, spersonalizowane ubezpieczenia)

Przetwarzanie to jest uzasadnione, w stosownych przypadkach, twoją zgodą lub naszymi uzasadnionymi interesami (dostarczanie odpowiednich treści) lub realizacją umowy, którą zawarłeś z nami.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów

Przetwarzanie to jest uzasadnione naszymi uzasadnionymi interesami (w celu zapewnienia bezpiecznych systemów)

Aktywacja połączonych usług i aplikacji pokładowych, zarządzanie kontami i powiązanymi umowami

Przetwarzanie to jest uzasadnione wypełnieniem umowy zawartej z nami

Kradzież pojazdu (zgłaszanie kradzieży, śledzenie skradzionych pojazdów)

Przetwarzanie to jest uzasadnione wypełnieniem umowy zawartej z nami

Zapewnienie działania połączonych usług i aplikacji w pojeździe (komunikaty z o stanie pojazdu, eko-jazda, asystent parkowania)

Przetwarzanie to jest uzasadnione wypełnieniem umowy zawartej z nami

Zdalna kontrola (kontrola pojazdu i deski rozdzielczej)

Przetwarzanie to jest uzasadnione wypełnieniem umowy zawartej z nami

Zapewnienie działania usługi udostępnionych w pojeździe oraz nawigacji

Przetwarzanie to opiera się na Twojej zgodzie

Zarządzanie i świadczenie usług związanych z akumulatorem i podłączonymi usługami oraz powiązanymi aplikacjami pokładowymi

Przetwarzanie to jest uzasadnione wypełnieniem umowy zawartej z nami

Zapewnienie usług diagnostycznych, serwisowych i konserwacyjnych dla pojazdów, systemów i map (ostrzeżenia związane z eksploatacją pojazdu, przypomnienie o dacie przeglądu, zdalne aktualizacje oprogramowania, proaktywna konserwacja, konserwacja predykcyjna itp.)

Przetwarzanie to jest uzasadnione wypełnieniem umowy zawartej z nami.

 

Niektóre połączone usługi lub aplikacje pokładowe, subskrybowane przez właściciela pojazdu, korzystają z usług oferowanych przez Google w celu dostarczania szczegółowych map lub punktów na trasie w samochodzie lub smartfonie. Więcej informacji o tym, jak Google przetwarza Państwa dane osobowe, można uzyskać korzystając z polityki prywatności dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Wiadomości na ekranie pojazdu mogą być wyświetlane są w celu jest poinformowania o zakończeniu jednej z umów serwisowych i zaproponowanie jej odnowienia.
Niektóre połączone usługi i aplikacje pokładowe mogą wymagać przetwarzania danych o lokalizacji. Twoja zgoda jest wymagana przed uruchomieniem usługi lub aplikacji. Zgodę można w każdej chwili wycofać.
W przypadku niektórych pojazdów elektrycznych, po sparowaniu telefonu komórkowego i pojazdu, numer telefonu komórkowego zostanie poproszony o wysłanie powiadomień dotyczących stanu naładowania baterii. Można zarządzać warunkami otrzymywania powiadomień w zakładce "Moje powiadomienia".

Informacje o aktywacji usług, udostępnieniu danych jest dostępnapod adresem: https://www.renault.pl/renault-connect.html

Zobowiązujemy się do poszanowania Twojej prywatności, ale przypominamy, że Twoim obowiązkiem jest poinformowanie każdego innego użytkownika lub osoby odkupującej od Ciebie pojazd o warunkach przetwarzania ich danych osobowych przez Renault.

 

D) Przeprowadzanie badań i analiz

 

Badania i analizy są prowadzone w celu pomiaru naszych wyników, oceny jakości naszych produktów i usług oraz poziomu zadowolenia klientów oraz ciągłego ich ulepszania.

 

Cele

Podstawa prawna

Zaproszenie do odpowiedzi na badania w kontekście rozwoju nowych produktów i usług oraz do pomiaru wizerunku naszej marki

Przetwarzanie to opiera się na Twojej zgodzie

Sporządzanie analiz w celu pomiaru naszych wyników handlowych, w tym skuteczności naszych działań marketingowych

Przetwarzanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach (w celu pomiaru wykonania naszej działalności)

Badania i rozwój nowych produktów i usług

Przetwarzanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach (w celu ulepszania naszych produktów i usług)

Zapewnienie jakości naszych pojazdów i części, w tym badań incydentów i trwałości

Przetwarzanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach (w celu ulepszania naszych produktów)

Przeprowadzanie analiz w celu poprawy zadowolenia klientów

Przetwarzanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach (w celu ulepszania naszych produktów i usług)

 

E) Zarządzanie naszymi działaniami marketingowymi

Cele

Podstawa prawna

Wysyłanie kampanii reklamowych (cyfrowych lub innych) oraz biuletynów newsletter

Przetwarzanie to opiera się na twojej zgodzie i/lub naszych uzasadnionych interesach (w celu dostarczenia ci odpowiednich informacji).

Gry i konkursy, wydarzenia i sponsoring

Przetwarzanie to opiera się na umowie (akceptacja zasad).

Reklama ukierunkowana online, dostosowywanie treści

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody na pliki cookie przechowywane/odczytywane na Twoim urządzeniu (patrz nasza polityka dotycząca plików cookie – https://www.renaultwarszawa.rrgwarszawa.pl/polityka_cookies.html

Zaawansowana analiza dostosowywania marketingu (profilowania) oraz doskonalenia wiedzy o klientach i rynku

Przetwarzanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach (aby lepiej poznać zachowanie naszych klientów i potencjalnych klientów i/lub dostarczyć Ci odpowiednich treści).

 

Analizujemy dane osobowe naszych klientów i potencjalnych klientów, zarówno dane, które nam przekazali bezpośrednio (w tym dane związane z przeglądaniem naszych stron internetowych i korzystaniem z naszych aplikacji mobilnych, za zgodą) oraz dane od osób trzecich (w razie potrzeby pod warunkiem uzyskania zgody), aby stworzyć algorytmy, które pozwolą nam ocenić i / lub przewidzieć ich potencjalne zainteresowania i preferencje dotyczące naszych produktów i usług (przy użyciu wyników i segmentacji).

Analizy te mają na celu dostarczenie spersonalizowanych treści, takich jak konkretne oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, treści na naszych stronach internetowych lub stronach internetowych osób trzecich itp. Na przykład przetwarzanie tych danych może doprowadzić nas do wysłania ofert dotyczących segmentu samochodów, który może Państwa zainteresować. Dzięki temu nie będziemy wysyłać Państwu ofert reklamowych, jeśli zrozumiemy, że nie będą one zgodne z Państwa zainteresowaniami.
Wykorzystanie takich narzędzi jest definiowane jako profilowanie. Wierzymy, że w naszym uzasadnionym interesie leży zrozumienie preferencji naszych klientów i potencjalnych klientów w celu dostarczenia im treści, które spełniają ich potrzeby lub pragnienia.
Dokonaliśmy wyważenia odpowiednich interesów i wprowadziliśmy środki zapewniające ochronę Twoich podstawowych praw i wolności.

Więcej informacji na ten temat udzielimy na każde życzenie. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas ofert w oparciu o profilowanie, możesz zgłosić stosowny sprzeciw zgodnie z informacjami wskazanymi w części „Jak skorzystać z przysługujących Ci praw”.

 

3.3.Czas przetwarzania danych

Przy określaniu czasu retencji danych osobowych bierzemy pod uwagę w szczególności:
• Okres obowiązywania umowy,
• Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku lub reklamacji,
• Okres, w którym aktywne jest Twoje konto użytkownika z wyjątkiem braku aktywności w okresie 3 lat,
• Zainteresowanie naszymi reklamami,
• Konieczność przechowywania danych historycznych dotyczących wzajemnych kontaktów dla potrzeb prawidłowego zarządzania relacjami handlowymi,
• Okres przechowywania dokumentacji wynikający wprost z przepisów prawa.
• Okres przedawnienia roszczeń

Po ustaniu okresu retencji dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Grupa Renault zapewnia że dostęp do danych osobowych mają wyłączenie osoby, które w ramach swoich funkcji i zadań są należycie upoważnione do ich przetwarzania.

  Twoje dane osobowe możemy przekazywać Renault SAS. Możemy również przekazywać Twoje dane innym podmiotom grupy Renault, jak Renault MAI, która odpowiada za działalność w obszarze mobilności (jak car sharing), a także podmiotom zależnym, oferującym usługi finansowe, jak RCI Banque SA oddział w Polsce czy RCI Leasing SA odział w Polsce – po udzieleniu Twojej zgody, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami prawa.

  Podmioty te mogą działać jako administrator danych, zgodnie ze swoją własną polityką ochrony danych osobowych lub jako podmiot przetwarzający, w celu wykonywania zadań zgodnie z umową jaką z nimi zawarliśmy.

  W celu przetwarzania całości lub części Twoich danych osobowych, współpracujemy z zaufanymi dostawcami zewnętrznymi którzy działają jako podmioty przetwarzające zgodnie z naszymi dyspozycjami i wyłącznie w naszym imieniu, w następującym zakresie:
  - Hosting, obsługa lub konserwacja naszych baz danych, stron internetowych i aplikacji mobilnych,
  - Świadczenie usług uwierzytelniania,
  - Zarządzanie relacjami z klientami (call center, narzędzia komunikacyjne itp.)
  - Świadczenie usług związanych z naszym marketingiem, w tym wysyłanie ofert handlowych,
  - Organizacja konkursów i wydarzeń,
  - Prowadzenie badań i ankiet.

  W przypadku udostępniania danych zapewniamy, że współpracujemy tylko z zaufanymi podmiotami i zabezpieczamy te relacje (umowy, audyty, gwarancje i testy bezpieczeństwa itp.).

  W niektórych przypadkach możemy udostępnić niektóre dane osobowe partnerom, którzy będą wykorzystywać je do własnych celów. W takim przypadku partnerzy ci działają jako administratorzy danych, a ich polityka przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie do udostępnianych danych. Dbamy o to, by pozyskać Twoją zgodę na takie przekazywanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa, a przynajmniej w celu umożliwienia Ci wyrażenia sprzeciwu.

  Możemy również zaoferować Ci możliwość korzystania z danych logowania do sieci społecznościowej. Pamiętaj, że w takim przypadku udostępniasz nam dane swojego profilu. Udostępniane dane osobowe zależą od konfiguracji platformy sieci społecznościowych. Należy pamiętać, że te sieci społecznościowe stosują własne zasady ochrony prywatności.

  Wreszcie, możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. Mandaty za wykroczenia drogowe zaistniałe podczas jazdy próbnej) lub wykonania decyzji administracyjnej lub sądowej.

 

 1. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

5.1 Twoje prawa

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:


Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec otrzymywania informacji marketingowych: w każdej chwili możesz zdecydować, że nie chcesz więcej otrzymywać od nas informacji marketingowych.
W szczególności możesz skorzystać z tego prawa poprzez kliknięcie na link umożliwiający wypisanie się z listy, zawarty w każdym emailu marketingowym. Możesz również zgłosić sprzeciw wobec profilowania.
Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie dla celu lub celów, dla których uzyskaliśmy Twoją zgodę.
Prawo do otrzymania informacji: przysługuje Ci prawo do otrzymania informacji dotyczących tego, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych i jakie przysługują Ci prawa, w sposób jasny, przejrzysty i zrozumiały. Niniejsza polityka jest tego przykładem.
Prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych: przysługuje Ci prawo do otrzymania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym zakresu stosowanych danych, celów ich przetwarzania itp.) oraz otrzymania ich kopii.
Prawo do sprostowania: przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych, które są niedokładne lub niekompletne pomimo naszych starań, by je aktualizować, co pomoże nam wypełnić nasz obowiązek posiadania Twoich aktualnych danych.
Prawo do przenoszenia Twoich danych: w określonych warunkach przysługuje Ci prawo otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych podmiotowi zewnętrznemu, jeśli jest to technicznie wykonalne.
Prawo do usunięcia danych (zwane również prawem do bycia zapomnianym): przysługuje Ci prawo usunięcia lub skasowania Twoich danych. Jednocześnie jednak to prawo może podlegać ograniczeniom ze względu na nasze zobowiązania umowne lub prawne (obowiązująca umowa) (w szczególności zapobieganie sporom sądowym).
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych. Przed złożeniem skargi zachęcamy do kontaktu z nami. Dołożymy starań, by wspólnie rozwiązać Twój problem.

5.2 Jak skorzystać z przysługujących praw?

Aktualizacja danych osobowych oraz zarządzanie preferencjami marketingowymi możliwa jest bezpośrednio na koniec użytkownika ( MyRenault, MyDacia itp.).

Aby skorzystać z któregokolwiek z twoich praw, możesz przesłać nam swoje żądanie w dowolnym momencie pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o., 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 156. Adres dla poczty elektronicznej: dane.osobowe@renault.warszawa.pl

Renault Polska sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 13. Adres dla poczty elektronicznej : renault.iod@renault.com.pl

Możemy poprosić o pewne informacje lub dokumenty (dokument tożsamości, dokument rejestracji pojazdu), jeśli nie uda nam się zidentyfikować Ciebie lub zidentyfikować danych pojazdu.

 

 1. W JAKI SPOSÓB TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE

  Twoje dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach. Wprowadzamy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych zgodnie z najnowszymi technologiami. Tego samego wymagamy od naszych dostawców i podwykonawców.
  Gdy przetwarzanie danych osobowych wiąże się z przekazywaniem danych, zapewniamy, że przekazywanie tego transferu odbywa się na odpowiednich warunkach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony, bezpieczeństwa i poufności.
  Utworzenie konta cyfrowego wymaga wprowadzenia hasła zgodnego z naszymi standardami bezpieczeństwa jest obowiązkowe i stanowi część naszej polityki prywatności. Twoim obowiązkiem jest utrzymanie go w tajemnicy. W miarę możliwości Twoje dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ponieważ jednak niektórzy z naszych usługodawców lub ich podwykonawcy znajdują sie w krajach poza EOG, Twoje dane osobowe są przetwarzane w tych krajach. W niektórych z tych krajów mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące danych osobowych niż w Unii Europejskiej. W takim przypadku zwracamy szczególną uwagę, aby przekazanie to odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami i dawało gwarancje zapewniające poziom ochrony Twojej prywatności i Twoich podstawowych praw równoważny z tymi, które oferuje Unia Europejska ( w szczególności poprzez wykorzystanie Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej). Na wniosek na adres podany w sekcji "Jakie są Twoje prawa" możemy udzielić Ci więcej informacji na temat tych transferów (w szczególności standardowych klauzule umowne Komisji Europejskiej).

 

 1. ZMIANA INFORMACJI

  Polityka Prywatności podlega aktualizacjom. Zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, aby zapoznać się z jej najnowszą wersją.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl